fbpx

Giấy phép cư trú vĩnh viễn tại Đức

Khi bạn đã sống và làm việc ở Đức theo giấy phép cư trú tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có quyền xin giấy phép định cư vĩnh viễn. Loại giấy phép cư trú này, như tên cho thấy, cấp cho bạn quyền ở lại Đức vô thời hạn và cho phép bạn tiếp cận vào thị trường lao động tại đây.

Các loại giấy phép cư trú vĩnh viễn

Mặc dù chúng gần như giống hệt nhau, nhưng thực tế có hai loại giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Đức. Hoàn cảnh cá nhân và yêu cầu đi lại của bạn sẽ xác định cái nào phù hợp nhất với bạn.

Giấy phép định cư vĩnh viễn

Loại giấy phép cư trú vĩnh viễn này cho phép bạn sống và làm việc ở Đức trong một khoảng thời gian không hạn chế. Giấy phép cấp cho bất cứ ai sống ở Đức trong 5 năm theo giấy phép cư trú tạm thời và đáp ứng các yêu cầu cơ bản khác. Một số loại hình thức khác (xem bên dưới) có thể có được giấy phép định cư vĩnh viễn sớm hơn nhiều.

Giấy phép cư trú vĩnh viễn cho cộng đồng châu Âu

Các điều kiện đủ điều kiện cho giấy phép cư trú vĩnh viễn này rất giống với các điều kiện cho giấy phép định cư vĩnh viễn. Sự khác biệt chính là loại giấy phép cư trú này cũng mang lại cho chủ sở hữu quyền tự do di chuyển (và quyền cư trú tạm thời) trong tất cả các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.

Yêu cầu chung về giấy phép cư trú

Bất cứ ai muốn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn ở Đức cần phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản:

 • Bạn đã có giấy phép cư trú (tạm thời) trong 5 năm.
 • Sinh hoạt phí của bạn là đảm bảo, tức là bạn có thể tự hỗ trợ mà không cần nhận trợ cấp xã hội.
 • Bạn đã đóng góp cho chương trình lương hưu theo luật định trong ít nhất 60 tháng hoặc có thể cung cấp bằng chứng về một điều khoản tuổi già tương đương.
 • Bạn được phép làm việc và giữ giấy phép cần thiết.
 • Bạn có đủ khả năng sử dụng tiếng Đức và kiến ​​thức cơ bản về hệ thống xã hội / pháp lý và lối sống ở Đức (ví dụ, bằng cách hoàn thành thành công khóa học hội nhập).
 • Bạn có đủ diện tích nơi ở và sinh sống cho bản thân và gia đình.
 • Bạn không có tiền án tiền sự.

Lưu ý rằng những người có giấy phép cư trú cho mục đích học tập không đủ điều kiện để xin giấy phép định cư vĩnh viễn. Trước tiên, bạn phải hoàn thành việc học và xin giấy phép cư trú của người lao động trước khi bạn có thể nộp đơn xin thường trú.

Các hạng mục được hưởng các quy định đặc biệt

Nếu bạn thuộc một trong những nhóm người sau đây, bạn có thể có được giấy phép cư trú vĩnh viễn trong vòng chưa đầy 5 năm. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho giấy phép định cư vĩnh viễn của Đức và không phải là giấy phép cư trú vĩnh viễn cho Cộng đồng châu Âu.

Chủ thẻ xanh EU

Nếu bạn đang sở hữu Thẻ xanh EU và đáp ứng tất cả các yêu cầu chung, bạn có thể nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn sau 33 tháng. Bạn phải duy trì việc làm và đóng góp cho chế độ lương hưu theo luật định trong toàn bộ thời gian đó.

Nếu bạn có đủ kiến ​​thức về tiếng Đức (được định nghĩa là được giáo dục đến cấp độ B1), bạn có thể nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn sau 21 tháng.

Sinh viên tốt nghiệp đại học Đức

Nếu bạn đã hoàn thành việc học tại một trường đại học ở Đức, bạn có thể xin giấy phép định cư vĩnh viễn sau 2 năm, miễn là bạn có một công việc liên quan đến bằng cấp của bạn. Cùng với việc đáp ứng các yêu cầu chung, bạn cũng cần có những đóng góp cho chế độ lương hưu theo luật định (hoặc một sự thay thế tương đương) trong ít nhất 24 tháng.

Chuyên gia có trình độ cao

Những người lao động được coi là người có trình độ chuyên môn cao và hoàn thành các yêu cầu chung có thể được cấp giấy phép định cư vĩnh viễn ngay lập tức. Các ngành nghề phù hợp với thể loại này là:

 • Các nhà nghiên cứu có chuyên môn kỹ thuật đặc biệt.
 • Giảng viên hoặc nhân viên khoa học ở vị trí nổi bật.
 • Bạn có thể cần sự chấp thuận của Cơ quan Việc làm Liên bang để xin giấy phép định cư vĩnh viễn như một chuyên gia có trình độ cao.

Cá nhân tự làm chủ

Nếu bạn tự làm chủ, bạn có quyền được cấp giấy phép định cư vĩnh viễn sau 3 năm. Để đủ điều kiện. Bạn phải có giấy phép cư trú hợp lệ để tự làm chủ và đã nhận ra mục đích của giấy phép cư trú của bạn (tức là thiết lập thành công doanh nghiệp của bạn). Bạn cũng sẽ cần phải chứng minh rằng bạn có sự ổn định tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình.

Lưu ý rằng hệ thống thuế của Đức phân biệt hợp pháp giữa các hoạt động tự do và thương mại. Những người làm nghề tự do không đủ điều kiện cho giai đoạn giảm này.

Xin giấy phép cư trú vĩnh viễn

Để nộp đơn xin giấy phép định cư vĩnh viễn, bạn sẽ cần một cuộc hẹn tại Văn Phòng Quản Lý Người Nước Ngoài tại địa phương của bạn (Ausländerbehorde). Bạn có thể tìm thấy văn phòng địa phương của bạn trên trang web của Văn phòng Liên bang về Người di cư và Người tị nạn. Tùy thuộc vào địa điểm của bạn, không phải lúc nào cũng có thể sắp xếp cuộc hẹn này trước.

Đơn xin giấy phép định cư vĩnh viễn

Bạn cần mang theo một mẫu đơn hoàn thành với bạn đến cuộc hẹn. Điều này thường có thể được tải xuống từ trang web dành cho người nước ngoài của bạn. Ngoài ra, văn phòng sẽ có thể cung cấp cho bạn một bản sao giấy.

Tài liệu cần thiết

Các tài liệu bạn cần cho đơn xin định cư vĩnh viễn tùy thuộc vào tình huống cá nhân của bạn. Văn phòng người nước ngoài của bạn sẽ có thể thông báo cho bạn các yêu cầu chính xác nhưng các giấy tờ cần thiết thường bao gồm:

 • Mẫu đơn đã hoàn thành
 • Hộ chiếu hợp lệ
 • Ảnh sinh trắc học được chụp trong sáu tháng qua
 • Giấy chứng nhận đăng ký bao gồm bằng chứng cư trú (Wohnungsolterbestätigung)
 • Bằng chứng về bảo hiểm y tế
 • Thỏa thuận thuê
 • Bằng chứng về các kỹ năng tiếng Đức đủ (ví dụ: chứng chỉ hoàn thành khóa học tích hợp)
 • Xác nhận đóng góp cho chế độ lương hưu

Tài liệu bổ sung cho nhân viên

 • Hợp đồng lao động
 • Giấy chứng nhận khai thuế (từ cơ quan thuế (Finanzamt))
 • Ba báo cáo lương cuối cùng
 • Tài liệu bổ sung cho người tự làm chủ
 • Xác nhận việc làm
 • Giấy chứng nhận khai thuế (từ cơ quan thuế)
 • Đăng ký kinh doanh
 • Mẫu báo cáo kiểm toán được điền bởi tư vấn thuế cho Phòng Thương mại

Tại cuộc hẹn, một quan chức sẽ kiểm tra tất cả các tài liệu của bạn trước khi nộp đơn. Miễn là tất cả các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đơn của bạn thường sẽ thành công và giấy phép cư trú vĩnh viễn của bạn được cấp.

Văn phòng người nước ngoài sẽ viết thư cho bạn để cho bạn biết khi nào giấy phép đã sẵn sàng để bạn thu thập. Nếu vì bất kỳ lý do nào, đơn đăng ký của bạn không thành công, bạn sẽ được thông báo bằng văn bản và có cơ hội nộp đơn kháng cáo.

Chi phí giấy phép cư trú vĩnh viễn

Chi phí xin giấy phép định cư vĩnh viễn khác nhau tùy theo hoàn cảnh cá nhân của bạn. Lệ phí cho một giấy phép định cư chung thường là 135 Euro. Nếu bạn tự làm chủ hoặc được phân loại là có tay nghề cao, lệ phí có thể cao hơn.

Hết hạn thường trú

Nếu bạn rời khỏi Đức trong thời gian hơn 6 tháng, giấy phép định cư vĩnh viễn của bạn sẽ hết hạn. Nếu bạn có giấy phép cư trú vĩnh viễn của EU, nó sẽ hết hạn sau 12 tháng ở bên ngoài Liên minh châu Âu.

Quốc tịch Đức

Mặc dù có tư cách thường trú mang lại nhiều lợi thế, nhưng nó không mang lại cho bạn những quyền nhất định được hưởng bởi những người có quốc tịch Đức. Chẳng hạn, giấy phép định cư vĩnh viễn không cho phép bạn bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hoặc có hộ chiếu Đức. Nếu bạn đã sống ở Đức hơn 8 năm, bạn có thể chọn nộp đơn xin quốc tịch Đức.

Đầu Tư Thịnh Vượng Châu Âu đang triển khai và cung cấp chương trình tư vấn đầu tư & định cư Đức, bạn hãy gọi đến số điện thoại 0938990907 để được tư vấn và cung cấp thông tin cụ thể. Hoặc đăng ký thông tin tư vấn theo form bên dưới.

Nếu bạn quan tâm, yêu thích cuộc sống tại các nước phát triển, hãy bấm nút ĐĂNG KÝ EU Wealth để nhận thông tin Chương Trình Thẻ Cư Trú Định Cư Tốt Nhất dành cho bạn. Tham gia với chúng tôi trên Facebook  để nhận bình luận, ảnh và các nội dung thú vị khác. Nếu bạn thích bài viết này xin vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên Facebook.

Chia sẻ:
On Key

Bài viết liên quan

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Thẻ cư trú Châu Âu cả gia đình

11 ngày Khảo sát tham quan Châu Âu, Hy Lạp – Đức

Thẻ cư trú Châu Âu cả gia đình

11 ngày Khảo sát tham quan Châu Âu, Hy Lạp – Đức

hỏi chúng tôi mọi việc mọi lúc

Chúng tôi vui mừng được phục vụ bạn lần tiếp theo. Hãy để lại yêu cầu và chúng tôi sẽ xử lý thay bạn.