fbpx

Thuế cho freelancers và lao động tự làm chủ ở Đức

Nội dung chính

Sơ lược về thuế cho bạn tại Đức

Thuế cho người làm việc tự do ở Đức khác với thuế đối với một người được tuyển dụng, đơn giản là vì các freelancers tự trả tiền và tự tính thuế. Ngược lại, nếu bạn được tuyển dụng, chủ lao động của bạn sẽ khấu trừ thuế trực tiếp từ tiền lương của bạn, và bạn sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì, thực sự.

Ngoài ra, rất nhiều chi phí thuế được chia sẻ giữa chủ lao động và nhân viên, đó không phải là trường hợp của các freelancers hoặc chủ doanh nghiệp, những người tự trả toàn bộ chi phí.

Có hai loại thuế chính mà freelancers phải trả ở Đức: thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng. Bạn chỉ phải trả thuế thu nhập nếu bạn kiếm được hơn € 9,744 mỗi năm. Điều bạn cần biết khi khi định cư Châu Âu – Đức.

Hệ thống thuế của Đức hoạt động như thế nào đối với những người tự làm chủ và làm việc tự do?

Là một freelancer hoặc tự làm chủ ở Đức, bạn phải trả khoảng 14% đến 45% thu nhập của mình cho thuế thu nhập. Tỷ lệ phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được:

 • Lên đến €9,744 mỗi năm: Bạn được miễn thuế thu nhập.
 • €9,745 – €57,918/năm: 14% đến 42%
 • €57,919 – €274,612/năm: 42%
 • Trên €274,613 mỗi năm: 45%

Những người làm nghề tự do trả thuế thu nhập bốn lần một năm, vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12, dựa trên ước tính thu nhập cho năm đó. Chúng được gọi là tạm ứng hàng quý hoặc thanh toán trước (Einkommensteuer-Vorauszahlungen).

Sau đó, vào cuối năm, bạn tính toán tất cả thu nhập thực tế của mình cho năm đó và nộp tờ khai thuế thu nhập. Nếu bạn đã trả nhiều thuế hơn mức bạn nên có, bạn sẽ được hoàn trả.

Làm thế nào để biết phải trả bao nhiêu tiền thuế trước khi trả thuế?

Khi bạn đăng ký kinh doanh tại Finanzamt, bạn phải đưa ra ước tính về số tiền bạn nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được. Finanzamt sẽ sử dụng điều này để tính toán số tiền thuế bạn phải trả trong các khoản thanh toán trước hàng quý của mình. Trong những năm tiếp theo, các khoản thanh toán trước được tính trên thu nhập của bạn từ năm trước.

VAT ở Đức cho người tự làm chủ và dịch giả tự do

Ngoài thuế thu nhập, các freelancers ở Đức còn phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), được gọi là Umsatzsteuer bằng tiếng Đức. Tất cả những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ phải tính thuế VAT cho khách hàng của họ và sau đó chuyển số tiền này cho Finanzamt, bao gồm cả dịch giả tự do. Quá trình này được gọi là Umsatzsteuervoranmeldung (Hoàn thuế VAT trước).

Quý vị phải nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý, tùy thuộc vào hướng dẫn từ cơ quan thuế địa phương. Bạn gửi tờ khai thuế GTGT của mình bằng kỹ thuật số, thông qua cổng thông tin thuế ELSTER của Finanzamt.

Miễn thuế GTGT: Nếu bạn kiếm được ít hơn € 22,000 trong năm đầu tiên và dưới € 50,000 trong năm thứ hai, bạn được coi là một “doanh nghiệp nhỏ” (Kleinunternehmer) và không bắt buộc phải tính thuế VAT cho khách hàng của bạn.

Finanzamt là gì?

Finanzamt là Cơ quan Thuế Đức chịu trách nhiệm thu thuế, khai thuế và đăng ký kinh doanh ở cấp địa phương. Có hơn 600 văn phòng Finanzamt trên khắp nước Đức. Khi bắt đầu với tư cách là một freelancer, bạn phải đến văn phòng Finanzamt gần nhất để khai báo hoạt động kinh doanh hoặc tự do của mình và nhận số thuế tự do của bạn (Steuernummer). Bạn phải làm điều này trước khi bạn nộp đơn xin giấy phép cư trú freelancer và trước khi bạn được phép bắt đầu làm việc.

Bạn cũng phải trả thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng cho văn phòng Finanzamt địa phương của bạn.

Ngoài Finanzamt, còn  Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), là Văn phòng Thuế Trung ương Liên bang, một chi nhánh của Bộ Liên bang Đức xử lý thuế ở cấp quốc gia.

Cổng thông tin Elster là gì?

ELSTER (viết tắt của Elektronische Steuererklärung = khai thuế điện tử)là một hệ thống thuế trực tuyến được thiết kế bởi Cục Thuế Trung ương Liên bang Đức (Bundeszentralamt für Steuern). Quý vị có thể sử dụng ELSTER để nộp tờ khai và tờ khai thuế thu nhập hàng năm cũng như tờ khai thuế VAT hàng tháng hoặc hàng quý của quý vị mà không cần phải đích thân đến Finanzamt địa phương.

Để sử dụng ELSTER, bạn phải đăng ký một tài khoản và sẽ nhận được một Zertifikatsdatei, đó là một chữ ký số. Bạn phải lưu điều này ở đâu đó bởi vì bạn sẽ cần nó cho tất cả các lần đăng nhập trong tương lai của bạn.

Làm thế nào để đăng ký thuế freelancer ở Đức?

Bạn phải truy cập Finanzamt địa phương để khai báo hoạt động tự do của mình và đăng ký thuế freelancer ở Đức. Quá trình này như sau:

 1. Bước 1: Truy cập Văn phòng Thương mại địa phương(Gewerbeschein) để đăng ký doanh nghiệp của bạn và nhận giấy phép. Bước này chỉ áp dụng nếu bạn là chủ doanh nghiệp; nếu bạn không sở hữu một doanh nghiệp – nhưng có một nghề tự do – hãy chuyển sang Bước 2.
 2. Bước 2: Điền vào Bảng câu hỏi để thu thuế (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung). Bảng câu hỏi có sẵn tại Finanzamt, nơi bạn có thể nhận một bản sao vật lý, cũng như trực tuyến trên trang web của Bộ Tài chính Đức (Bundesministerium der Finanzen). Bạn nên có Mã số thuế (bạn nhận được số này khi đăng ký địa chỉ sống ở Đức), chi tiết ngân hàng và mô tả về hoạt động kinh doanh hoặc tự do của bạn trong tầm tay.
 3. Bước 3: Gửi bảng câu hỏi đến Finanzamt. Bạn có thể thực hiện việc này cá nhân hoặc qua thư, tùy thuộc vào văn phòng Finanzamt cụ thể.
 4. Bước 4: Nhận số thuế tự do của bạn (Steuernummer). Bạn sẽ nhận được điều này qua thư trong vòng vài tuần.

Làm thế nào để nộp thuế Freelancer ở Đức?

Bạn có thể nộp thuế trực tiếp cho Cơ quan Thuế địa phương(Finanzamt), trực tuyến thông qua Chương trình nộp thuế hoặc thuê một nhà tư vấn thuế. Là một freelancer, bạn phải nộp thuế hàng quý cũng như nộp tờ khai thuế vào cuối năm. Dưới đây là thông tin chi tiết:

 • Bạn phải nộp trước thuế thu nhập của mình (Einkommensteuer-Vorauszahlungen) ba tháng một lần tại Finanzamt. Hạn chót cho các khoản thanh toán trước này là trước ngày 10 tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.
 • Các khoản thanh toán trước không dựa trên thu nhập thực tế của bạn trong những tháng đó, mà dựa trên ước tính thu nhập của bạn. Điều này có nghĩa là cuối cùng bạn có thể phải trả ít hơn hoặc thậm chí nhiều hơn số tiền bạn đến hạn.
 • Trong năm làm việc đầu tiên của bạn, Finanzamt tính toán các khoản thanh toán trước của bạn dựa trên ước tính thu nhập bạn đã cung cấp cho họ khi đăng ký. Trong những năm tiếp theo, nó phụ thuộc vào thu nhập của năm trước.
 • Finanzamt sẽ cung cấp cho bạn lịch trình khi đến hạn thanh toán trước và số tiền bạn phải trả khi đăng ký thuế.
 • Vào cuối năm thuế Đức, vào tháng 12, quý vị phải tính toán số tiền thuế quý vị thực sự nợ dựa trên thu nhập của quý vị trong năm đó và nộp tờ khai thuế thu nhập hàng năm. Quý vị phải khai thuế trước ngày 31 tháng 7 năm sau.
 • Trong vòng sáu tháng kể từ khi nộp tờ khai thuế, Finanzamt sẽ đánh giá tờ khai của bạn và thông báo cho bạn xem bạn cần phải trả thêm tiền hay nếu bạn đủ điều kiện được hoàn thuế.
 • Nếu bạn đã thanh toán nhiều hơn cho các khoản thanh toán trước của mình hơn mức bạn nên có, bạn sẽ được hoàn trả. Nếu bạn trả ít hơn, bạn sẽ phải trang trải khoản chênh lệch (tức là trả nhiều hơn).

Khấu trừ thuế freelancers

Là một freelancer, bạn thực sự có thể giảm thu nhập chịu thuế của mình bằng cách khấu trừ một số chi phí liên quan đến kinh doanh nhất định, chẳng hạn như:

 • Cho thuê hoặc cho thuê nơi làm việc.
 • Chi phí Internet hoặc điện thoại.
 • Chi phí đi lại.
 • Thiết bị và dụng cụ.
 • Bất kỳ giao dịch mua hoặc chi phí nào được thực hiện chỉ dành cho mục đích kinh doanh.

Sáu lớp thuế của Đức

Có sáu lớp thuế ở Đức, tùy thuộc chủ yếu vào tình trạng gia đình cũng như thu nhập của bạn, có nghĩa là bạn có thể có một loại thuế khác – do đó một mức thuế khác – từ chồng hoặc vợ của bạn. Như vậy:

 • Quý vị đang ở Hạng Thuế I nếu:
  • Anh còn độc thân.
  • Bạn đang trong một mối quan hệ, nhưng không kết hôn.
  • Bạn là người có trách nhiệm thuế hạn chế.
  • Bạn đã ly thân hoặc ly dị.
  • Người phối ngẫu của bạn sống ở nước ngoài.
  • Anh là một người về hưu.
 • Quý vị đang ở Trong Loại Thuế II nếu:
  • Bạn là một phụ huynh độc thân.
  • Bạn nhận được trợ cấp của chính phủ.
 • Quý vị thuộc Nhóm Thuế III nếu:
  • Bạn đã kết hôn hoặc trong một quan hệ đối tác đã đăng ký.
  • Bạn có thu nhập cao hơn đối tác của bạn. Nó phải cao hơn đáng kể; quý vị phải kiếm được ít nhất 60% thu nhập hộ gia đình của mình.
 • Quý vị đang ở Hạng Thuế IV nếu:
  • Bạn đã kết hôn hoặc trong một quan hệ đối tác đã đăng ký.
  • Cả bạn và người phối ngẫu / đối tác của bạn đều có thu nhập tương tự nhau.
 • Quý vị đang ở Hạng Thuế V nếu:
  • Bạn đã kết hôn hoặc trong một quan hệ đối tác đã đăng ký.
  • Bạn có thu nhập thấp hơn đối tác của bạn. Đối tác của bạn sẽ ở Trên Thuế Loại 3.
 • Quý vị đang ở Loại Thuế VI nếu:
  • Anh có nhiều hơn một công việc. Lớp này có mức thuế cao nhất

Nếu bạn quan tâm, yêu thích cuộc sống tại các nước phát triển, hãy bấm nút ĐĂNG KÝ EU Wealth để nhận thông tin Chương Trình Thẻ Cư Trú Định Cư Tốt Nhất dành cho bạn. Tham gia với chúng tôi trên Facebook  để nhận bình luận, ảnh và các nội dung thú vị khác. Nếu bạn thích bài viết này xin vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên Facebook.

Chia sẻ:
On Key

Bài viết liên quan

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

Thẻ cư trú Châu Âu cả gia đình

11 ngày Khảo sát tham quan Châu Âu, Hy Lạp – Đức

Thẻ cư trú Châu Âu cả gia đình

11 ngày Khảo sát tham quan Châu Âu, Hy Lạp – Đức

hỏi chúng tôi mọi việc mọi lúc

Chúng tôi vui mừng được phục vụ bạn lần tiếp theo. Hãy để lại yêu cầu và chúng tôi sẽ xử lý thay bạn.